Kategorier
Flytt

Vad som menas med tunga lyft

Lyftkranar och lyftande maskiner finns i en mängd olika modeller och styrkor. Men vid mycket tunga lyft kan man behöva speciellt starka maskiner som kan utföra lyftet. Här kommer tips.

När man talar om tunga lyft inom bygg och industri så är det inte hantlar eller en skivstång som ska lyftas. Istället är det något som väger mer än normalt gods och som kanske även ska in på en plats som är trång och besvärlig. Det kan till exempel vara ett nytt hisspaket som ska in i en befintlig byggnad eller en maskin till industrin som behöver fraktas. För att klara av tunga lyft behövs det då speciella maskiner och även personal som är utbildade inom området.

Jobba med speciella moment

Lyft av alla slag är alltid förenat med en risk för skador på person eller egendom. Men när det kommer till tunga lyft så är risken ännu mer påtaglig. Om man arbetar med denna typ av lyft så är man speciellt kunnig inom hantering och frakt av tunga objekt. Det krävs speciella maskiner och utrustning för uppdragen. Dessutom krävs det att man tänker till lite extra vid planeringen. Kanske behöver man även förstärka ett golv där det tunga objektet ska fraktas?

För att kunna utföra en säker och korrekt frakt och ett bra montage behövs det därför kunskap om maskinens vikt, objektets vikt och vilken bärighet marken eller golvet har. Många företag har därför specialiserat sig på sådant och utför i stort sett endast denna typ av speciella lyft. Läs mer om tunga flytt på denna sida: tungalyftt.se