Kategorier
Flytt

Extratjänster vanligt för flyttfirmor

Om man ska flytta och väljer att anlita extern hjälp i form av en flyttfirma för detta så är det i dagsläget också mer lukrativt än någonsin att göra just detta; särskilt om man bor i Stockholm. Detta då Stockholm har absolut flest företag som jobbar inom området och att man som kund – tack vare detta – dels kan få ett bättre pris och att man dels också får betydligt mer för pengarna än vad man får om man anlitar en flyttfirma i en mindre stad.

Som exempel på detta kan vi säga att du ska flytta från en lägenhet på Södermalm till ett hus på Värmdö och där du väljer att anlita en flyttfirma. Det som du tidigare hade fått för dina pengar hade varit det normala; bärande- och transport av dina möbler och ditt övriga bohag och detta är också något som fortfarande gäller så man anlitar en flyttfirma i mindre städer. Ser man till dagens Stockholm så skulle du dock här vid din flytt från Södermalm få – utöver bärandet och transporten – även få hjälp med din packning och din flyttstädning och detta alltså till samma pris.

Hur kan då detta komma sig och varför erbjuder en flyttfirma på Södermalm denna service och till ett sådant pris? Jo, allt detta går att spåra till den rådande bostadssituationen i Stockholm där man ser att priserna för bostäder stiger och där det finns en stor – och skakig! – andra-, tredje- och till och med fjärdehandsmarknad som gör att det sker väldigt många flyttar. Just denna marknad för hyreslägenheter är speciell och främst då det kommer till längden på de skrivna kontrakten som ofta handlar om rena korttidskontrakt.

Mer service och bättre priser i Stockholm

Att folk bor i en lägenhet – exempelvis på Södermalm – och redan efter någon månad tvingas flytta gör att behovet av en flyttfirma ökar och att detta i sin tur gjort att fler aktörer kommit in på marknaden. Konkurrensen mellan dessa flyttfirmor har alltså gjort priserna lägre och extratjänsterna bättre. Däri ligger alltså förklaringen och där har vi också anledningen till att det i Stockholm är bättre än någonsin att använda sig av en extern part då man står inför en flytt.

I mindre städer så handlar det fortfarande om att man får betala relativt dyra pengar för ganska dålig service och därför ser man också att flyttar där ofta sker på egen hand. I Stockholm – på Södermalm, i Vasastan och på Östermalm – är detta direkt onödigt då hjälpen från en flyttfirma, oavsett vilken, är så pass billig och anpassad efter kundernas behov som det i dagsläget är.